Banner - 2022-23 - Bàsquet
Banner - 2022-23 - Cadira de rodes
Banner - 2022-23 - Ciclisme
Banner - 2022-23 - Futbol
Banner - 2022-23 - Vela
Banner - 2022-23 - Natació
Banner - 2022-23 - Rem

Els beneficis de la pràctica esportiva

La campanya esportiva fora d'horari escolar és un programa municipal que promociona una oferta esportiva de qualitat per a infants i adolescents de Barcelona d’entre 6 i 17 anys durant el curs escolar.

L’Institut Barcelona Esports coordina la campanya i en difon la oferta i és l’organisme que homologa les entitats organitzadores. Aquestes entitats són les responsables del desenvolupament de les activitats que ofereixen.

Per mitjà d’un procés d’homologació s’assegura una oferta àmplia i de qualitat d’activitats obertes a tots els infants.
A més, facilita l’accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic a aquelles famílies i infants que necessiten una atenció especial.