bici 2023
Tennis 2023
natació 2023
basquet 2023
vela 2023

Els beneficis de la pràctica esportiva

La campanya esportiva fora d'horari escolar és un programa municipal que promociona una oferta esportiva de qualitat per a infants i adolescents de Barcelona durant el curs escolar.

L’Institut Barcelona Esports coordina la campanya i en difon la oferta i és l’organisme que homologa les entitats organitzadores. Aquestes entitats són les responsables del desenvolupament de les activitats que ofereixen.

Per mitjà d’un procés d’homologació s’assegura una oferta àmplia i de qualitat d’activitats obertes a tots els infants i adolescents.

A més, facilita l’accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic a aquelles famílies i infants que necessiten una atenció especial. I dóna suport a la inclusió d'infants i adolescents amb discapacitat a través del servei de monitoratge de suport, d'assessorament i formació a professionals i de préstec de material adaptat.