bici 2023
Tennis 2023
natació 2023
basquet 2023
vela 2023

Condicions legals

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de Vacances per a Infants i Adolescents de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestionar les vacances per a infants i adolescents. Les vostres dades només seran cedides a Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.