Activitats de l'organitzador

Escola Duran i Bas

Les Corts
c. Vallespir, 198934 908 159http://www.xtec.cat/ceipduranibas

Natació Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2011

Organitzador:
AMPA Escola Duran i Bas
Contactar:
934 908 159ampadib@ampadib.com
Més informació:
http://afadib.com/
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
31€
Horaris:
Divendres de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
21/05/2018

Natació Nens i nenes nascuts entre 2012 i 2013

Organitzador:
AMPA Escola Duran i Bas
Contactar:
934 908 159ampadib@ampadib.com
Més informació:
http://afadib.com/
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
31€
Horaris:
Divendres de 16:30h a 17:30h
Data inici d'inscripció:
21/05/2018