Activitats de l'organitzador

Escola Perú

Sants-Montjuïc
c. Sagunt 92-94933 318 893http://www.xtec.cat/centres/a8002022

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2011 i 2008

Organitzador:
AMPA Escola Cal Maiol
Contactar:
933 318 893extraescolarscalmaiol@gmail.com
Més informació:
https://ampacalmaiol.wordpress.com/
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
14€
Horaris:
Dijous de 16:00h a 17:00h
Data inici d'inscripció:
16/09/2019

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2011 i 2008

Organitzador:
AMPA Escola Cal Maiol
Contactar:
933 318 893extraescolarscalmaiol@gmail.com
Més informació:
https://ampacalmaiol.wordpress.com/
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
22€
Horaris:
Dijous de 16:00h a 17:00h
Data inici d'inscripció:
18/09/2019