Activitats de l'organitzador

Escola Fàsia- Eixample

Eixample
ptge. Domingo, 3932 152 323http://www.escolesfasia.es

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2003 i 2012

Organitzador:
AMPA Escola Fàsia-Eixample- Sarrià
Contactar:
934 182 482ampafasia@gmail.com
Més informació:
http://www.escolesfasia.cat
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
35€
Horaris:
Dilluns de 16:30h a 17:30h
Data inici d'inscripció:
23/09/2019