Activitats de l'organitzador

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Sant Andreu

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2001 i 2007

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 12:30h a 13:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2001 i 2007

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 19:30h a 20:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2009

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 18:30h a 19:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2009

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 12:30h a 13:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2010 i 2011

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 12:30h a 13:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2010 i 2011

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 18:30h a 19:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2010 i 2011

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dilluns i Dimecres de 18:00h a 19:00h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2012 i 2013

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dilluns i Dimecres de 18:00h a 19:00h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2012 i 2013

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 11:30h a 12:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2012 i 2013

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 18:30h a 19:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2014 i 2016

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2014 i 2016

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dilluns i Dimecres de 17:00h a 18:00h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2014 i 2016

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 10:30h a 11:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2017 i 2017

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 09:30h a 10:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2017 i 2017

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2017 i 2017

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
36,37€
Horaris:
Dilluns i Dimecres de 17:00h a 18:00h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2018 i 2019

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 09:30h a 10:00h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2018 i 2019

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Divendres de 17:00h a 17:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019

Activitats aquàtiques Nens i nenes nascuts entre 2018 i 2019

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
20,22€
Horaris:
Dissabte de 10:00h a 10:30h
Data inici d'inscripció:
13/05/2019