Activitats de l'organitzador

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Sant Martí

Hip hop Nens i nenes nascuts entre 2000 i 2004

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
26,37€
Horaris:
Dimarts i Divendres de 19:30h a 20:30h
Data inici d'inscripció:
25/06/2018

Hip hop Nens i nenes nascuts entre 2005 i 2008

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
26,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 18:30h a 19:30h
Data inici d'inscripció:
25/06/2018

Hip hop Nens i nenes nascuts entre 2009 i 2014

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
26,37€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
25/06/2018

Escola La Maquinista

Sant Andreu
c. Ferran Junoy, 14933 118 438

Hip hop Nens i nenes nascuts entre 2007 i 2010

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
17€
Horaris:
Dijous de 16:30h a 17:30h
Data inici d'inscripció:
25/06/2018

Hip hop Nens i nenes nascuts entre 2011 i 2012

Organitzador:
Agrupació Esportiva Bon Pastor
Contactar:
933 120 702aebonpastor@hotmail.com
Més informació:
http://www.aebonpastor.org
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
17€
Horaris:
Dimarts de 16:30h a 17:30h
Data inici d'inscripció:
25/06/2018