Activitats de l'organitzador

Escola General Prim

Sant Martí
c. Bernat Metge, 20933 142 420http://www.xtec.cat/ceip-gprim

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2009 i 2018

Organitzador:
AMPA Escola Prim
Contactar:
933 142 420ampageneralprim@hotmail.com
Més informació:
http://agora.xtec.cat/escolaprim/
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
30€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 16:00h a 17:00h
Data inici d'inscripció:
23/09/2019