Activitats de l'organitzador

Escola Eulàlia Bota

Sant Andreu
Carrer de Fernando Pessoa, 59933 117 676http://www.eulaliabota.cat

Gimnàstica rítmica Nens i nenes nascuts entre 2006 i 2011

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
23,5€
Horaris:
Dimarts de 16:30h a 18:00h
Data inici d'inscripció:
28/05/2018