Activitats de l'organitzador

Institut Vapor del Fil

Sant Andreu

Tennis taula Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2009

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
24,5€
Horaris:
Dijous de 16:30h a 18:00h
Data inici d'inscripció:
06/09/2021