Activitats de l'organitzador

Escola Pegaso

Sant Andreu
c. Dublin, 5-15933 468 602http://www.ampapegaso.cat

Tennis Nens i nenes nascuts entre 2010 i 2013

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
25,5€
Horaris:
Dilluns de 12:45h a 14:00h
Data inici d'inscripció:
06/09/2021