Activitats de l'organitzador

Institut Valldemosa

Nou Barris
c. Pintor Alsamora, 9933 520 152

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2003 i 2014

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
Escolar
Preu quota mensual:
27€
Horaris:
Dimecres i Divendres de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2003 i 2014

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
Escolar
Preu quota mensual:
30€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 19:00h a 20:00h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2003 i 2014

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
15€
Horaris:
Divendres de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2003 i 2014

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
Escolar
Preu quota mensual:
27€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 19:00h a 20:00h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2003 i 2014

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
Escolar
Preu quota mensual:
30€
Horaris:
Dimecres i Divendres de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2003 i 2014

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
13,50€
Horaris:
Divendres de 17:30h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020

Escola Pegaso

Sant Andreu
c. Dublin, 5-15933 468 602http://www.ampapegaso.cat

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2010 i 2014

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
Escolar
Preu quota mensual:
35€
Horaris:
Dimarts i Dijous de 16:30h a 17:45h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020

Institut Príncep de Viana

Sant Andreu
c. Torroella de Montgri, 6-18934 084 265http://iespviana.xtec.cat

Patinatge artístic Nens i nenes nascuts entre 2005 i 2009

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
Escolar
Preu quota mensual:
35€
Horaris:
Dilluns i Dimecres de 16:30h a 17:45h
Data inici d'inscripció:
09/09/2020