Activitats de l'organitzador

Escola Pegaso

Sant Andreu
c. Dublin, 5-15933 468 602http://www.ampapegaso.cat

Ioga Nens i nenes nascuts entre 2009 i 2011

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
21€
Horaris:
Dimarts de 12:45h a 13:45h
Data inici d'inscripció:
21/05/2018

Ioga Nens i nenes nascuts entre 2012 i 2013

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
21€
Horaris:
Dimecres de 12:45h a 13:45h
Data inici d'inscripció:
21/05/2018