Activitats de l'organitzador

Escola Eulàlia Bota

Sant Andreu
Carrer de Fernando Pessoa, 59933 117 676http://www.eulaliabota.cat

Nens i nenes nascuts el 2008

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Horaris:
Dimecres de 16:30h a 17:30h
Data inici d'inscripció:
28/05/2018