Activitats de l'organitzador

Escola Pegaso

Sant Andreu
c. Dublin, 5-15933 468 602http://www.ampapegaso.cat

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2010 i 2011

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
32€
Horaris:
Dilluns i Dimecres de 16:30h a 17:45h
Data inici d'inscripció:
21/05/2018

Escola Eulàlia Bota

Sant Andreu
Carrer de Fernando Pessoa, 59933 117 676http://www.eulaliabota.cat

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2012

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
19€
Horaris:
Dimecres de 16:30h a 17:30h
Data inici d'inscripció:
12/09/2019