Activitats de l'organitzador

Escola Pegaso

Sant Andreu
c. Dublin, 5-15933 468 602http://www.ampapegaso.cat

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2011 i 2010

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
32€
Horaris:
Dilluns i Dimecres de 16:30h a 17:45h
Data inici d'inscripció:
21/05/2018

Escola Turó Blau

Sant Andreu
c. Gran de Sant Andreu, 2933 468 602http://www.bcn.es/turoblau

Activitats poliesportives Nens i nenes nascuts entre 2011 i 2007

Organitzador:
7 d'AVENTURA
Contactar:
933 602 924setdaventura@gmail.com
Més informació:
https://www.setdaventura.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
18€
Horaris:
Divendres de 17:00h a 18:00h
Data inici d'inscripció:
12/09/2018