Activitats de l'organitzador

Escola Àngel Baixeras

Ciutat Vella
Carrer Salvador Aulet, 1933 105 295http://www.xtec.cat/ceipbaixeras

Escacs Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2013

Organitzador:
AFA Escola Àngel Baixeras
Contactar:
933 105 295extraescolarsbaixeras@gmail.com
Més informació:
http://afabaixeras.cat
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
18,33€
Horaris:
Dijous de 13:45h a 14:40h
Data inici d'inscripció:
12/09/2019