Activitats de l'organitzador

Escola Pia Sant Antoni

Ciutat Vella
c. Ronda Sant Pau, 72934 410 605http://santantoni.escolapia.cat

Ioga Nens i nenes nascuts entre 2006 i 2003

Organitzador:
Escola Pia Sant Antoni - Casal de Joves Calassanç
Contactar:
934 410 605santantoni@escolapia.cat
Més informació:
http://www.santantoni.escolapia.cat
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
31€
Horaris:
Dijous de 17:30h a 19:00h
Data inici d'inscripció:
04/06/2019

Ioga Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2007

Organitzador:
Escola Pia Sant Antoni - Casal de Joves Calassanç
Contactar:
934 410 605santantoni@escolapia.cat
Més informació:
http://www.santantoni.escolapia.cat
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
31€
Horaris:
Dimecres de 17:00h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
04/06/2019

Ioga Nens i nenes nascuts entre 2010 i 2009

Organitzador:
Escola Pia Sant Antoni - Casal de Joves Calassanç
Contactar:
934 410 605santantoni@escolapia.cat
Més informació:
http://www.santantoni.escolapia.cat
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
31€
Horaris:
Dimarts de 17:00h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
04/06/2019

Ioga Nens i nenes nascuts entre 2012 i 2011

Organitzador:
Escola Pia Sant Antoni - Casal de Joves Calassanç
Contactar:
934 410 605santantoni@escolapia.cat
Més informació:
http://www.santantoni.escolapia.cat
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
31€
Horaris:
Dilluns de 17:00h a 18:30h
Data inici d'inscripció:
04/06/2019