Activitats de l'organitzador

Escola Catalònia

Sant Martí
c. Perú, 195933 076 366

Tennis taula Nens i nenes nascuts entre 2008 i 2014

Organitzador:
Acció Sant Martí
Contactar:
676 080 037acciosm2@gmail.com
Més informació:
http://www.acciosm.com
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
2€
Horaris:
Dimarts de 12:30h a 13:30h
Data inici d'inscripció:
15/06/2019