Activitats de l'organitzador

Centre Esportiu Municipal Claror

Gràcia
c. Sardenya, 333934 761 390http://www.claror.org

Natació Nens i nenes nascuts entre 2007 i 2012

Organitzador:
CRAB
Contactar:
931 824 938crab.gestio@gmail.com
Més informació:
http://www.associacioaprenem.org/crab
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
35€
Horaris:
Dimecres de 17:45h a 18:45h
Data inici d'inscripció:
01/07/2019

Natació Nens i nenes nascuts entre 2013 i 2016

Organitzador:
CRAB
Contactar:
931 824 938crab.gestio@gmail.com
Més informació:
http://www.associacioaprenem.org/crab
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
35€
Horaris:
Dimecres de 17:45h a 18:45h
Data inici d'inscripció:
01/07/2019

Natació Nens i nenes nascuts entre 2013 i 2016

Organitzador:
CRAB
Contactar:
931 824 938crab.gestio@gmail.com
Més informació:
http://www.associacioaprenem.org/crab
Competicions:
No se'n fa
Preu quota mensual:
35€
Horaris:
Dimecres de 17:45h a 18:45h
Data inici d'inscripció:
01/07/2019