bici 2024
basquet 2024
vela 2024

Els beneficis de la pràctica esportiva

La campanya esportiva fora d'horari escolar és un programa municipal que promociona una oferta esportiva de qualitat per a infants i adolescents de Barcelona durant el curs escolar.

L’Institut Barcelona Esports coordina la campanya i en difon la oferta i és l’organisme que homologa les entitats organitzadores. Aquestes entitats són les responsables del desenvolupament de les activitats que ofereixen.

Per mitjà d’un procés d’homologació s’assegura una oferta àmplia i de qualitat d’activitats obertes a tots els infants i adolescents.

A més, facilita l’accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic a aquelles famílies i infants que necessiten una atenció especial. I dóna suport a la inclusió d'infants i adolescents amb discapacitat a través del servei de monitoratge de suport, d'assessorament i formació a professionals i de préstec de material adaptat.